Sten på sten i en hel generation

Med mere end 50 års brancheerfaring har murermester Ole Sommer - sammen med familien og nære medarbejdere - opbygget et murer- og entreprenørfirma, baseret på solidt håndværk, kombineret med det bedste i tiden.

Fra firmaets stiftelse i 1969 har Firmaet har således stile og roligt forøget sin aktivitet og driver i dag ca. 60 ansatte og besidder en større maskinpark. Halvdelen af medarbejderne har haft deres virke i firmaet mellem 10 og 25 år, hvor de med deres erfaring er medvirkende til firmaets målsætning om kvalitet til bygherrens tilfredshed.

I 2006 blev ejerkredsen ændret da Morten Sommer overtog firmaet gennem et glidende generationskifte.

Opgaverne spænder vidt, lige fra boligbyggerier, erhvervsbygninger, byggemodninger, kloaksepareringer til omfattende hovedentrepriser på krævende byggeprojekter. Hovedvægten lægges på fag- og hovedentrepriser for private, erhvervslivet og det offentlige.

Morten Sommer har - sammen med sine formænd - det overordnede tilsyn med bygge- og  anlægsprojekterne.